E-POSTA

info@ikieylulegitimkurumlari.com

TELEFON

0222 220 6802

Amaçlar ve Temel Değerler

Amaçlar ve Temel Değerler

BAŞARI ve KALİTE;

Yüksek standartlarda, kaliteli eğitim ilkeleri etrafında Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmeti benimsemiş “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller vücuda getirmek,

 

SORUMLULUK BİLİNÇ ve İRADESİNE SAHİP OLMAK;

Her alanda dürüstlüğü esas alan, özgürlüklerinin gerektirdiği sorumlulukları taşıyabilen, hoşgörü ve özveriye sahip bireysel davranışlar sergileyecek bireyleri yetiştirmek,

 

LİDERLİK KARAKTERİ ve SAĞDUYU;

Öğrencilerimizin içinde bulunduğu her topluluk için katma değer üretebilen Türk toplumuna liderlik etmeye aday insanlar olmalarını sağlamak,

 

AHLAK ve SANAT DEĞERLERİNE SAHİPLİK, ÇOK YÖNLÜLÜK;

Dünya vatandaşlığının gerektirdiği değerleri taşıyan; açık fikirli, hoşgörülü, kendi dilinde düşünebilen farklı dillerle de yaşayabilecek yeterliliğe sahip olmak,

 

DENGE;

Akademik eğitimin yanında ders dışı etkinliklerin birbirini bütünlediği dengeli bir eğitim-öğretim süreci planlamak,

 

TOPLULUK RUHU, AİDİYET;

Kazanılan aidiyet duygusu ile mezunlar ve okulumuz arasında organik bir kurarak köklü kültür ve geleneği oluşturmak, aktarabilmek; okul bünyesindeki tüm bireylerin kurumun birer parçası olarak hareket etmesini sağlamak,

 

BİREYE SAYGI;

Ayrı bir kişilik olarak her bireye saygı duyabilmek, farklı yaş grupları arasında kardeşlik duygusunun üst seviyede tutulabilmesini sağlamak,

 

İKİ EYLÜL LİSESİ, EŞLİK EDER, EĞİTİR, GELİŞTİRİR.